• MONAROV

מעילות בעולם בתקופת נגיף קורונה - דוח ACFE

נגיף קורונה הינו מחולל שינוי מאתגר מאד גם בתחום ההונאות ומעילות. תקופות אשר קשות כלכלית מאופיינות בין היתר בגידול במספר ניסיונות ביצוע ההונאות ומעילות מצד אחד ובנזק הכספי הנגרם מכך.

להלן תוצאות סקרי סיכונים להונאות ומעילות, בהשפעת נגיף הקורונה, שביצע הארגון ACFE* במהלך חודש דצמבר 2020:

במסגרת הסקר נשאלו המשתתפים לגבי 12 סיכוני הונאה שונים בשנת 2020 וציפיותיהם לגבי היקפם בשנת 2021. נמצא כי מעילות סייבר (למשל, השתלטות על דוא"ל עסקי, פריצה, תוכנות כופר ותוכנות זדוניות) הוא הסיכון הגבוה ביותר, כאשר 85% מהנשאלים כבר ראו עלייה במעילות מסוג זה בשנת 2020 ו -88% מהנשאלים מצפים לעלייה נוספת במהלך שנת 2021.

על פי נתוני הסקר, רוב הנשאלים העידו על עליה במעילות הונאות מסוגים נוספים: מעילות בתשלומים כגון שימוש כוזב בכרטיסי אשראי ותשלומים במרמה על ידי מכשירים ניידים (72%), גניבת זהות (73%), הונאה על ידי ספקים ומוכרים (67%) והונאת דמי אבטלה במרמה (69%).

בנוסף, נתוני הסקר מראים כי בשנת 2021 צפויה עלייה במקרי המעילות שפורטו לעיל לרבות הונאות בתחום הרפואה (HEALTH CARE FRAUD).

אחד הפתרונות אשר יכולים לסייע בהתמודדות בתקופה מאתגרת זאת הינו העמקת המשאבים בתחום הביקורת הפנימית אשר על פי הסקר נמצא כגורם השני באמצעותו מאתרים הונאות ומעילות בארגונים. העמקת המשאבים בביקורת הפנימית תוכל לשמש כגורם מרתיע ומהצד השני גילוי מוקדם של הונאות ומעילות ובכך למזער את הנזקים אשר עלולים להיות (ראה מקרה ההונאה בחברת YES אשר התגלה רק לאחר כ 20 שנה).

המבקר הפנימי של היום חכם ומתוחכם יותר, במהלך השנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בשילוב של כלי ניתוח נתונים, איתור אנומליות ומערכי בקרה ממוחשבים, אשר יכולים לסייע רבות באיתור ניסיונות לביצוע הונאה בשלבים המוקדמים ובכך לצמצם את הנזק אשר עלול להיגרם.

פתרון נוסף הינו יישום של מערך בקרה מתמשך אשר נותן חיווי אמיתי בכל רגע נתון לחשיפה הקיימת בארגון, כגון: www.effcon.co.il .


* ה-ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) הוא הארגון הגדול בעולם נגד מעילות והונאות המהווה ספק עיקרי ומוביל במתן הכשרות והדרכות נגד מעילות הונאות.

הארגון מונה יותר מ- 85,000 חברים, בעזרתם ה- ACFE פועל לצמצום הונאות עסקיות ברחבי העולם. אתר הארגון ממוקם בעיר אוסטין שבטקסס והוקם בשנת 1988 על ידי ד"ר ג'וזף טי וולס - מומחה בתחום ההונאות.

מטרת הארגון ACFE היא להפחית את שכיחות מקרי ההונאות ופשעי צווארון לבן וכן, לסייע לארגונים בזיהוי הונאות ומעילות והרתעה מפניהם.


לדוח המלא:

https://www.acfe.com/covidreport.aspx