Robot

RPA – Robotic Process Automation

RPA הינו מונח המתייחס להמרתם של תהליכים עסקיים על ידי אוטומציה באמצעות תהליכים רובוטיים.
הייחודיות בטכנולוגית RPA מתבטאת ביכולתה להתממשק עם יישומי בינה מלאכותית, יכולת המביאה לייעול סביבת העבודה הדיגיטלית ופעילותן של חברות העושות שימוש במערכות מיושנות.
מנעד הפעולות שניתן לבצע באמצעות שימוש במערכת RPA הינו מגוון וכולל בין היתר עריכת נתונים ושמירתם, העברת נתונים בין יישומים שונים, קליטת מסמכים דיגיטליים, הפקת אישורי מסירה וכיו”ב.
כמו כן, מבוצעת על ידי המערכת בקרה שוטפת ע”י תיעוד ההוראות שניתנו ורישום תוצאותיהן.
באמצעות שימוש במערכת RPA מושגת השבחה של חוויית הלקוח, ייעול המודלים העסקיים ומקסום התהליכים התפעוליים.
מערכת RPA מציעה יתרונות רבים למשתמשיה המביאים לייעול התהליכים ושיפור השירות ללקוח, ובין היתר:
•    מזעור שגיאות ידניות באמצעות שימוש בתהליכי אוטומציה;
•    צמצום כוח האדם הנדרש בארגון כתוצאה מתהליכי אוטומציה;
•    שיפור יעילות הארגון ע”י הקצאת משאבי כוח האדם באופן אופטימלי;
•    שיפור שביעות רצון העובדים בארגון ע”י הפחתת ביצוע פעולות מונוטוניות;
•    איתור חריגים ומניעת הישנותם ע”י בקרה שוטפת;
•    צמצום עלויות הכרוכות בביצוע תהליכים;
•    זמינות מלאה לאורך כל שעות היממה;
•    מזעור סיכוני אובדן ו/או גניבת מידע רגיש.
המגמה כיום מצביעה על האצה בשילובם של פתרונות RPA על ידי התאגידים הבולטים בעולם, אשר רבים מהם בחרו לאמץ טכנולוגיה זו ולהטמיעה בארגונם.