Modern Building

תקינה

תקינה מהווה תשתית מקצועית ואיכותית לחברות הפועלות במשק. התקן הינו מפרט או שיטה מקובלים, ואף במקרים מסוימים מחייבים, ליישום בתחום מסוים והינם מסייעים בעמידה בנורמות ובתצורה אחידה של עבודה. נשמח לסייע לכם ביישום התקנים הבאים בארגונכם.