Graphs

ניתוח ותחקור נתונים מתקדם

ניתוח ותחקור נתונים ככלי לבקרה אפקטיבית
שילוב של תחקור נתונים עם עבודת הביקורת הפנימית מביא לארגון ערך מוסף מהותי. על כן, במונרוב ושות’  משלבים את עבודת הביקורת בשימוש בתוכנת ACL המיוצגת על ידינו באופן בלעדי.
ACL הינה חברה קנדית שנוסדה לפני למעלה מ-30 שנים ומשווקת ברחבי העולם תוכנות שונות לבקרה ותחקור נתונים. לחברת ACL למעלה מ-14,000 לקוחות ברחבי העולם הפועלים במגוון רחב של תחומים. חברת ACL  מובילה בתחומה ומאפשרת ביצוע בדיקות וניתוחים מורכבים על מאגרי מידע רחבים, תוך מתן אפשרות עבודה עם כל סוגי המידע הקיימים ובמגוון רחב של תוכנות מידע.
תוכנת ACL היא הכלי המוביל בעולם לניתוח ותחקור נתונים ולבניית מערך ביקורת פנימית מתמשכת. התוכנה מאפשרת לייבא קבצים מכל סוגי מערכות המידע ולבצע ניתוחים מורכבים על רשומות בעלות היקף גדול.
צוות עובדי מונרוב ושות’  רכש ניסיון רב בשימוש בתוכנה בעולמות עסקיים מגוונים ובנוסף מדריך ארגונים רבים בשימוש שוטף בתוכנת ACL במסגרת עבודת הביקורת.
יתרונות השימוש בתוכנת ACL:
•    אפשרות בדיקה של 100% מהאוכלוסייה.
•    יעילות בתהליך הבדיקה.
•    חיסכון בזמן ומשאבים.
•    ביצוע בדיקה חוזרת בקלות רבה.
•    איתור חריגות כגון אנומליות שלא ניתנות לגילוי באמצעים שאינם ממוחשבים.
•    הפעלת שיטות סטטיסטיות ואיתור דפוסי התנהגות כגון Benford.
•    שמירה על נתיב ביקורת.
למשרד מונרוב ושות’  יכולת לאתר ולזהות אנומליות בנתונים, חוקי if then, חוקיות בין נוסחאות, זיהוי חוקים שאינם סבירים ועוד.