Tall Buildings

נדל"ן

משרדנו הינו בעל הכרות מעמיקה עם מגזר הנדל"ן וניסיון רב בביקורת פנימית בחברות נדלניות ובפרויקטים בתחום הנדל”ן והתשתיות בהיקפים גדולים מאד.  

משרדנו משמש כמבקר הפנים של חברות נדל"ן מהמובילות בשוק הישראלי, כגון: קבוצת מבנה, מגוריט, ורני צים מרכזי קניות ועוד.

בביקורות שאנו מבצעים אנו בוחנים נושאים מגוונים, כגון: אדריכל וחברת הניהול, פרוגרמה ותקציב, בחירת יועצים, היתרים ושינוי תב"ע, הריסות, עבודת קבלן ראשי, עבודה למול קבלני משנה, פעילות חברת הניהול, חברה בודקת טיב ביצוע ועוד.        

במהלך השנים צבר צוות המשרד ניסיון רב במתן שירותים לחברות בענף דבר אשר נתן לנו הבנה מעמיקה של הפעילות והתהליכים העסקיים, ומסייעים לנו בביצוע עבודות ייעוץ וביקורות פנימיות במגוון רחב של נושאים בתחום.