Government Building Columns

מגזר ציבורי (תאגידים ממשלתיים ועירוניים)

המגזר הממשלתי בישראל כולל את משרדי הממשלה, המוסד לביטוח לאומי, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים וכן מוסדות ללא כוונת רווח שהממשלה מממנת את עיקר הוצאותיהם.
אנו במונרוב ושות' צברנו בשנים האחרונות ניסיון רב במספר פעילויות במגזר הממשלתי, אשר כולל מתן שירותים במגוון רחב של תחומי פעילות, כגון:


•    ביקורת פנימית 
•    ניהול סיכונים
•    יישום תקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), תשס"ח-2007 (SOX)
•    אבטחת מידע וסייבר

אנו במונרוב ושות' מציעים בין מגוון שירותינו למגזר הממשלתי שירותי ביקורת פנימית המאפשרים לקיים את הוראות החוק והדרישות הרגולטוריות השונות. במסגרת פעילות הביקורת הפנימית ערכנו ביקורות במגוון נושאים. לצוות ידע רב וניסיון מוכח בתחקור נתונים ומיפוי תהליכים המאפשר לתת ערך מוסף לעבודתנו.

בין לקוחותינו במגזר הממשלתי, המכון הגיאופיסי לישראל, מדרשת שדה בוקר, רותם תעשיות, כביש חוצה ישראל, ערים חברה לפיתוח עירוני ועוד.

נשמח לעמוד לרשותכם בפרטים נוספים.