Smart Watch

טכנולוגיות מידע

בארגונים רבים טכנולוגיות ומערכות המידע הן חלק אינטגרלי בתהליכי העבודה. הצורך להסתמך על המידע המופק והמעובד ממערכות המידע דורש מהארגונים לוודא את נכונות, שלמות ודיוק המידע השמור בהן.

במשרד מונרוב צוות עובדים מיומן המורכב מרואי חשבון בעלי השכלה וידע בתחום המחשוב ומערכות המידע ובוגרי מדעי המחשב, בעלי ניסיון בביצוע מאות עבודות בתחום הייעוץ וביקורת מערכות מידע במגוון רחב של ארגונים ובמערכות מידע שונות כגון: SAP ,Oracle ,Priority ועוד.

שירותינו ניתנים למבקרים פנימיים, מנהלי מערכות מידע, מנהלי כספים וקציני אבטחת מידע בארגונים, בין השירותים הניתנים: