Special Effects

אבטחת מידע וסייבר

מערכות מידע מוצלחות הן בסיס הכרחי לכל ארגון בעידן הנוכחי. כיום, כאשר הטכנולוגיה מתקדמת בצעדי ענק, ומערכות המחשוב הופכות קריטיות לתפקוד וצמיחה של ארגונים, חשובה שבעתיים איכות התכנון, היישום והבקרה על מערכות אבטחת המידע השומרות על נכסי המידע.
מגמה זו צברה תאוצה בשנים האחרונות עם התעצמות תהליך הרגולציה וסטנדרטיזציה של אבטחת המידע הארגונית, ובעקבות כשלי אבטחת מידע חוצי ארגונים והחשש ממתקפות סייבר.
השירותים הניתנים על ידינו כוללים:

  • מתן שירותי מנהל אבטחת מידע CISO במיקור חוץ

  • בחינת עמידה בתקנות הגנות הפרטיות החדשות שנכנסו לתוקף במאי 2018

  • ביקורת אבטחת מידע וסייבר היבט תהליכי

  • ביקורת אבטחת מידע וסייבר היבט תשתיתי

  • ביצוע מבדקי חדירה PT בתצורות שונות (Black Box, Grey Box, White Box)

  • ביצוע מבדק חשיפות Vulnerability Assessment

  • ביקורת בנושאי אבטחת מידע פרטניים, כגון: טיפול באירועי אבטחת מידע, ניהול עדכוני תוכנה Management Patch, ניהול הרשאות והפרדת תפקידים, מודעות והדרכות עובדים, אבטחה פיזית ועוד.

  • סקרי אבטחת מידע וסייבר בהתאם לרגולציות ותקנים מקצועיים קיימים, כגון: NisT, CobiT, רשות שוק ההון, רשות החברות הממשלתיות, הבורסה לניירות ערך ועוד.

  • ליווי ארגונים לקראת הסמכה לתקן אבטחת מידע ISO27001.

  • הפעלת כלים לבחינת מודעות עובדים לנושאי אבטחת מידע ובכלל זה תרגיל שליחת מיילים פישיניג (Phishing) לבחינת מודעות העובדים לאי פתיחת מיילים חשודים.

 

העבודה מתבצעת על ידי צוות עובדים בעל ניסיון רב שנים ובעלי הסמכות מקצועיות בתחום, כגון: CISSP, CISA, CISM, CRISC.
 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בנושא ולהעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שנצבר על ידי צוות המומחים בחברתנו.