Business Meeting

Benchmarking & Best practices 

שירותי מחקר השוואתיים וסקירות עבודה מיטביות

מונרוב ושות’ מספקים שירותי מחקר השוואתיים Benchmarking – וסקירות עבודה מיטביות – Best practice ומביאים לכם את שיטות העבודה המומלצות של ארגונים מובילים בעולם בתחומים ובענפים שונים.

 

מהם שירותי מחקר השוואתיים Benchmarking?

Benchmarking משווה את התהליכים והביצועים של הארגון שלכם לאלו של גופים וחברות מובילים בעולם באותו ענף.

 

מהם שירותי סקירות שיטות עבודה מיטביות – Best Practice?
סקירות Best practice מזהות את תהליכי העבודה שיושמו ב”עולם האמיתי” ונמצאו כמועילים ביותר.

 

באמצעות שירותי מחקר השוואתיים Benchmarking – וסקירות עבודה מיטביות – Best practices אנו יכולים לזהות את התהליכים והכלים בהם משתמשות החברות המובילות, לקבוע מה מביא אותן לתוצאות גבוהות ולהשתמש במידע לתמיכה בהחלטות לשיפור הביצועים התפעוליים.
דו”חות מותאמים אישית מספקים תובנות חשובות לארגון, ומאפשרים לך להשוות את פעילות הארגון לחברות ולארגונים המובילים בתחומם ואף למתחרים אחרים בענף.


Benchmarking ו-Best practices מאפשרים:

  • למדוד את ביצועי הארגון אל מול מתחרים וחברות מובילות בענף ולזהות נקודות לשיפור ולשימור.

  • לבצע השוואה אפקטיבית על סמך מדדי ביצוע מרכזיים בכל תחומי שרשרת האספקה.

  • הרחבת אופקים והעשרת דרכי החשיבה של צוותי ניהול וקבוצת תפעול ולכלול נושאים שמעבר לגבול אחריותם הספציפי.

  • להשיג תובנות פורצות דרך באמצעות בחינת ביצועים ותהליכים, מערכות יחסים, תשתיות ודרישות שונות.

  •  לסייע בקביעת סדרי עדיפויות לשיפור תהליכים תוך שמירה על החזר ה-ROI המיטבי.

אנו במונרוב ושות’ מקיימים קשרי עבודה עם גורמים בינלאומיים מובילים המסייעים לנו בביצוע Benchmarking ו-Best practices ונעזרים במאגרי מידע הכוללים בין היתר כלים חדשניים לביצועם.

 

אז אם אתם:

  • רוצים לדעת איך ארגונים דומים לכם פועלים?

  • רוצים לדעת אם אתם עובדים על פי תהליך עבודה מיטבי – Best practices?

  • רוצים לדעת מה הן המגמות בתחומים השונים בעולם?

  • רוצים לקבל מחקר השוואתי – Benchmarking על הפעילות שלכם?

 

אנו נוכל לסייע לכם, אנא השאירו פרטים ונחזור אילכם בנושא.