Inside of a Spaceship

ניתוח ואפיון מערכות מידע

אנו מספקים שירות של סיוע בהגדרת צרכי הארגון כחלק מתהליך בחירת מערכות מידע חדשות או החלפה והעמקת יישום של מערכות קיימות – ERP, BILLING, CRM PLM, DMS, שכר, משאבי אנוש,BI  וכדומה. כמו כן, אנו מספקים ניהול וליווי יישום פתרונות תוכנה עסקיים.
למשרדנו צוות מנתחי מערכות מומחים בתחומים שונים, היודע לתרגם את הדרישות העסקיות של הלקוח ולהפכן להגדרות פונקציונאליות מדויקות המהוות בסיס לבחירת הפתרון המשלים והתומך בתהליך העסקי.
כמו כל פרויקט, גם פרויקט מערכות מידע מורכב מחמישה שלבים עיקריים המהווים את הבסיס לשירותינו:
•    ייזום
•    תכנון
•    ביצוע
•    בקרה
•    סגירה
לחברתנו צוות מנהלי פרויקטים עתירי ניסיון המספקים שירותים מקצועיים ברמה בינלאומית ואשר מלווה את הלקוח החל משלב הייזום ועד סגירת התהליך.