Image by Bernard Hermant

ביקורת פנימית

משרד מונרוב ושות' הינו משרד רואי חשבון מוביל בישראל בתחום הביקורת הפנימית (מדריך הדירוג Dun's 100  מבית דן אנד ברדסטריט ישראל, דירג בשנת 2021 את משרד מונרוב ושות'  כמשרד מוביל בתחום הביקורת הפנימית מכלל משרדי רואי החשבון בישראל).
 

המשרד פועל בהתאם לתקני ביקורת פנימית מקובלים וסטנדרטים מקצועיים, זאת במטרה להביא לשיפור תהליכים והתייעלות בקרב מושאי הביקורת הפנימית השונים, תוך הקפדה על שמירת אי התלות וכללי האתיקה המחייבים.

צוות העובדים במונרוב ושות’ העוסק בעבודת הביקורת הפנימית בעל ניסיון עשיר ורב שנים בתחום הביקורת הפנימית, כאשר לשותפים והמנהלים ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחום הביקורת הפנימית על רבדיו השונים.

משרדנו מקפיד בשמירה על רמה מקצועית גבוהה, לרבות הדרכות והשתלמויות רלבנטיות לצוות העובדים.

 

למונרוב ושות’ ניסיון עשיר בתחום הביקורת הפנימית, לרבות:

  • מינוי כמבקר פנימי ראשי במספר רב של ארגונים.

  • מתן שירותים למבקרים פנימיים בחברות רבות, במגוון רחב מאוד של מגזרי פעילות (ציבוריות, בנקאות ופיננסים, ביטוח, תעשייה, אקדמיה, מוניציפאלי, הייטק, ממשלתי, עמותות ומלכ"רים ועוד).

  • ביצוע ביקורת פנימית במגוון רחב של נושאים, כגון: שכר, גבייה ותשלומים לספקים, מלאי, רכש, אשראי, השקעות, ציות ואיסור הלבנת הון, אבטחת מידע וסייבר, התייעלות אנרגטית, איכות סביבה, בטיחות, ביטחון ועוד.

  • סיוע לדירקטוריון/וועדת ביקורת, לרבות הכנת וגיבוש תכניות עבודה רב שנתיות, מבוססת סקר סיכונים, של פונקציית הביקורת הפנימית בארגון.

  • הערכת איכות הביקורת הפנימית בארגונים (QAR), בהתאם לתקן מקצועי של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית IIA.

 

הצוות במונרוב ושות’ מונה מומחים מתחומי שונים, כגון: רואי חשבון, עורכי דין, מהנדסי תעשיה וניהול, חוקרי מעילות וכן בעלי הסמכות מקצועיות, כגון: מבקר פנימי מוסמך CIA, מבקר מערכות מידע מוסמך  CISA, בוחן הונאות מוסמך CFE, מבקר מערכות מידע וסיכונים מוסמך CRISC, מהנדס פתרונות הגנת פרטיות CDPSE.

 

במסגרת עבודת הביקורת הפנימית משרדנו משלב ניתוח נתונים באמצעות כלים מתקדמים, כגון: ACL שהינו כלי לתחקור נתונים מהמובילים בעולם ו-WizSoft קבוצת כלים אשר מתמחים באיתור אנומליות בנתונים. שימוש בכלים אלה מאפשר לצוותי הביקורת הפנימית במשרדנו לתת ערך מוסך רב בביצוע עבודת הביקורת הפנימית.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה בנושא ולהעמיד לרשותכם את הניסיון הרב שנצבר על ידי צוות העובדים במשרדנו.